Da li je moguće udružiti primanja za dobijanje auto kredita?

Auto kredit možete realizovati sa solidarnim dužnikom koji će povećati vašu kreditnu sposobnost. Neophodno je da solidarni dužnik ispunjava osnovne uslove.