Kreditni savetnik je tu da vam pomogne!

Brzo vam je potreban novac, ali niste sigurni koja banka nudi najbolju ponudu i najmanju kamatu?

Lako, brzo i potpuno besplatno!

Gotovinski kredit spada u nenamenske kredite koji vam daju slobodu u upravljanju novčanim sredstvima, što znači da odobreni iznos možete koristiti u svrhu koja vama odgovara u datom trenutku. U ovom slučaju banku ne zanima za šta vam je novac potreban, sve dok plaćate svoje rate na vreme. Uslove koje je potrebno da ispunite da biste bili u mogućnosti da aplicirate za gotovinski kredit su da ste zaposleni na neodređeno vreme najmanje 6 meseci kod trenutnog poslodavca ili da ste penzioner.

Maksimalni iznos keš kredita uslovljen je vašom kreditnom sposobnošću kao i poslovnom politikom banke. To znači da maksimalni iznos na koji se možete zadužiti po ovom bankarskom proizvodu može biti različit u skladu sa procedurom banke pod kojom se odobrava keš kredit.

Kontaktirajte nas
Gotovinski krediti Keš krediti
# KREDITNI KEŠ KALKULATOR

Keš kredit kalkulator

Iznos kredita (RSD):
Godišnja kamata (%):
Period otplate (meseci):
Mesečna rata:
RSD
Glavnica:
RSD
Kamata:
RSD
Ukupna otplata:
RSD
Keš kredit dok si rekao keš!

Kalkulator gotovinskih kredita

Lako i brzo izračunajte iznos rate keš kredita

Keš kredit kalkulator je laka i jednostavna metoda računanja rate keš kredita. Za razliku od ovog kalkulatora, vaš lični kreditni savetnik vam daje odgovor na sva pitanja o keš kreditima i pronalazi najbolju ponudu kredita za vas.

Uslovi za odobrenje keš kredita

 • Status zaposlenja – zaposleni na neodređeno, penzioneri, samozaposleni ( preduzetnici i vlasnici DOO firmi)
 • Radni staž – zaposleni minimum 6 meseci kod trenutnog poslodavca
 • Kreditna istorija - uredan kreditni biro, bez kašnjenja u otplati kreditnih obaveza

Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva:

 • Potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana, obrasci koje dobijate u banci i overava ih računovodstvena služba poslodavca
 • Isplatne liste za poslednjih 3 ili 6 meseci (zavisi od banke) - računovodstvena služba poslodavca
 • Promet sa tekućeg računa za 6 meseci - iz banke gde primate zaradu
 • Lična karta ili pasoš

Troškovi za odobrenje keš kredita

 • Naknada za obradu kreditnog zahteva: od 0% do 1,5%
 • Naknada za dobijanje izveštaja kreditnog biroa: 246,00 RSD
 • Menice 2 x 50,00 RSD
 • Trošak osiguranja kredita, zavisi od roka otplate, iznosa kredita i pokrića koje pruža polisa osiguranja

Sredstva obezbeđenja

 • Administrativna zabrana
 • Lične menice
 • Polisa osiguranja – osiguranje obuhvata gubitak zaposlenja, privremenu sprečenost za rad kao posledica nesrećnog sučaja ili nezgode i trajni invaliditet usled nezgode.

Prevremena otplata kredita

Kod gotovinskih kredita prevremena otplate se može vršiti u bilo kom iznosu, bilo kad u toku otplate, bez ograničenja i bez naknada. Možete delimično ili potpuno prevremeno otplatiti svoj keš kredit.

Maksimalni iznos rate i gotovinskog kredita u odnosu na visinu zarade

Mesečna primanjaMaksimalna mesečna rataMaksimalni iznos kredita
300 €150 €8.800 €
400 €200 €11.700 €
500 €260 €15.300 €
600 €360 €21.200 €
700 €420 €24.300 €
800 €480 €28.200 €
900 €540 €31.800 €

Obračun je informativnog karaktera, rađen je u skladu sa obračunom kreditne sposbnosti i maksimalnim rokom otplate keš kredita (71 mesec), pod uslovom da nema drugih kreditnih zaduženja.

Ponude banaka

BANKAMAKSIMANI IZNOS KREDITAMAKSIMALNI ROK OTPLATE (meseci)OBRADA ZAHTEVAVRSTA KAMATE
OTP BANKA2.400.000 RSD710%Fiksna / varijabilna
INTESA2.250.000 RSD711 -2 %Fiksna /

varijabilna
KOMERCIJALNA BANKA3.000.000 RSD710 %Fiksna / varijabilna
UNICREDIT3.000.000 RSD710 %Fiksna / varijabilna
PRO CREDIT BANKA3.600.000 RSD600%Varijabilna
MOBI BANKA1.000.000 RSD710 %Fiksna
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA2.000.000 RSD711,80 – 2,50%Fiksna
ADDIKO BANKA3.000.000 RSD710%Fiksna / varijabilna
ERSTE BANKA3.500.000 RSD710 %Varijabilna
CREDIT AGRICOLE BANKA3.000.000 RSD710 %Fiksna /varijabilna
EUROBANK DIREKTNA2.000.000 RSD710 %Varijabilna
RAIFFEISEN BANKA2.500.000 RSD711,5%Varijabilna
NAŠA AIK BANKA3.000.000 RSD71Fiksna 4200 + održavanje kreditne partijeVarijabilna, fiksna, kombinovana

Obračun je informativnog karaktera, rađen je u skladu sa obračunom kreditne sposbnosti i maksimalnim rokom otplate keš kredita (71 mesec), pod uslovom da nema drugih kreditnih zaduženja.

Refinansiranje kredita Refinansiranje kredita
Ukoliko već imate u korišćenju neke kreditne obaveze u jednoj ili više banaka možete razmisliti o refinansiranju obaveza.

Šta podrazumeva refinansiranje kreditnih obaveza?

Kredit za refinansiranje zapravo je nov kredit kojim se nekoliko postojećih pozajmica (kredita, kartica, dozvoljenog minusa) objedinjuje i nastavlja se otplata zaduženja po povoljnijim uslovima, nižim kamatnim stopama i možda dužim rokovima otplate. Svakako mesečni izdaci biće manji, a povoljniji uslovi pod kojima je ovaj kredit odobren snižavaju ukupnu cenu kredita.

Kreditom za refinansiranje možete:

 • Izvršiti prevremenu otplatu kredita koji je trenutno u korišćenju.
 • Izmiriti obaveze po kreditnim karticama.
 • Izmiriti obaveze po osnovu odobrenih i već iskorišćenih prekoračenja po tekućim računima.
 • Izmiriti obaveze po aktiviranim datim jemstvima, odnosno kao jemac otplatiti nečiju obavezu.
Kontaktirajte nas
Zašto Kreditni savetnik?

Treba vam pomoć u procesu traženja kredita?

Tim Kreditnih savetnika prati tržište i aktuelne ponude i uslove. Naš zadatak je da vas informišemo, pojasnimo bankarske termine i pomognemo pri odabiru banke koja najviše odgovara vašim potrebama. Od Kreditnog savetnika možete očekivati bar tri ponude najkonkurentnijih banka, zbog čega ćete imati mogućnost da se odlučite za najbolju ponudu za vas i vaš budžet.

 • Potpuno besplatna usluga
 • Pružamo vam sve potrebne informacije o uslovima odobrenja kredita
 • Saznajemo brzo kolika je vaša kreditna sposobnost
 • Pronalazimo najbolju ponudu od banaka u najkraćem roku
 • Korak po korak vas vodimo kroz proces kreditiranja
 • Odgovaramo na sva pitanja u vezi sa kreditiranjem
 • Štedimo vaše vreme i oslobađamo vas stresa mukotrpne potrage
 • Imamo višegodišnje bankarsko iskustvo
 • Sve je na jednom mestu jer je usluga potpuno digitalizovana
Stambeni krediti
# RAČUNAJTE NA NAS!

Kontaktirajte Vašeg kreditnog savetnika

Ostavite nam vaš kontakt i mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku.

BLOG

Saveti i informacije

Sve o stambenim i keš kreditima

FAQ

Muče Vas neka pitanja?

Pronađite odgovore na neka od najčešće postavljenih pitanja u vezi sa stambenim kreditima.

 • Koji iznos keš kredita mogu da dobijem sa svojom zaradom?

  Za keš kredite, kao i za sva druga zaduženja, banka polazi od obračuna kreditne sposobnosti u odnosu na visinu mesečne zarade, postojećih zaduženja i željenog roka otplate. Banka pravi kalkulaciju do kog iznosa se klijent može zadužiti po ovom proizvodu.

  Obzirom da je rok na koji se gotovinski kredit odobrava ograničen na 71 mesec, banka u skladu sa svojom poslovnom...

  Pročitajte još
 • Da li se odlučiti za fiksnu ili varijabilnu kamatnu stopu?

  Krediti mogu imati fiksnu ili promenljivu kamatnu stopu. Kada je u pitanju fiksna kamatna stopa ona ostaje nepromenjena tokom celog perioda otplate kredita. Ukoliko je kamatna stopa ugovorena kao promenljiva, ona se sastoji od fisknog dela odnosno margine i promenljivog dela.

  Fiksni deo kamate ostaje nepromenjen tokom celog perioda otplate odnosno trajanja kredita,...

  Pročitajte još
 • Koji je maksimalni period otplate gotovinskog ili kredita za refinsniranje?

  Maksimalni rok za otplatu keš kredita od januara 2021. godine je 71 mesec.

  Kraći rokovi su uvedeni kako bi se sprečila prezaduženost fizičkih lica. Pošto je period otplate šest godina umesto ranijih osam ili deset, klijenti banaka mogu da se zaduže manjim sumama kako bi se uklopili u propise o opterećenosti zarade, a to je da dug banci ne može biti veći od 60%...

  Pročitajte još
 • Šta dobijam osiguranjem keš kredita?

  Osiguranje keš kredita podrazumeva nemogućnost otplate kredita usled:

  • Gubitka zaposlenja korisnika kredita
  • Trajnog invaliditeta korisnika kredita (više od 50%) koji je nastao kao posledica nesrećnog slučaja ili nezgode
  • Smrti korisnika kredita, koja je nastupila kao posledica...
  Pročitajte još
 • Da li se plate mogu udružiti?

  Jedna od mnogobrojnih pogodnosti stambenih u odnosu na druge vrste kredita je mogućnost udruživanja plata. Plata može biti udružena sa platom supružnika, roditelja, prijatelja...pod uslovom da ispunjava iste uslove kao i korisnik kredita.

 • Da li je moguća prevremena otplata gotovinskog kredita?

  Kredit se u svakom trenutku može prevremeno otplatiti, delimično ili potpuno, podnošenjem pisanog zahteva banci. Sama uplata na partiju kredita bez podnošenja pisanog zahteva ne smatra se zahtevom za prevremenu otplatu.

  Po Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga klijenti nemaju nikakvu vrstu naknade ili penala koje su obavezni platiti banci po osnovu...

  Pročitajte još
 • Šta znači kamatni rizik?

  Kamatni rizik je rizik od promene kamatne stope u toku otplate kredita što direktno dovodi do promene iznosa rate kredita. Vaše obaveze prema banci po osnovu kredita koji ste uzeli sastoje se u periodičnom (mesečnom) otplaćivanje rata. Ratu čini deo glavnice i pripadajuće kamate.

  Kod kredita sa promenljivom kamatnom stopom visina rate zavisi od promene kamatne stope...

  Pročitajte još
 • Šta se dešava ako kasnim sa ratom?

  Savet je da do kašnjenja ne dođe, ali kako se u nekim situacijama ne mogu tačno predvideti mesečne obaveze i troškovi važno je znati sledeće - ukoliko do kašnjenja dođe banka će tolerisati dugovanje do 5 radnih dana u toku koga će vam naplatiti zakonsku zateznu kamatu za nedozvoljeno minusno stanje na tekućem računu. Nakon toga obavestiće vas pismenim putem da imate...

  Pročitajte još
FAQ