Koji je maksimalni period otplate gotovinskog ili kredita za refinsniranje?

Maksimalni rok za otplatu keš kredita od januara 2021. godine je 71 mesec.

Kraći rokovi su uvedeni kako bi se sprečila prezaduženost fizičkih lica. Pošto je period otplate šest godina umesto ranijih osam ili deset, klijenti banaka mogu da se zaduže manjim sumama kako bi se uklopili u propise o opterećenosti zarade, a to je da dug banci ne može biti veći od 60% mesečne zarade.