Slovo A - Rečnik pojmova

A | E | G | H | I | J | K | L | M | N | S | V | Z

Anuitet

Anuitet, odnosno redovna rata, je najčešće mesečna isplata novčanog iznosa sastavljenog od dela glavnice i dela kamate obračunate po nominalnoj kamatnoj stopi koju klijent mora da plati na ime postepene otplate kredita.

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!