Slovo Z - Rečnik pojmova

A | E | G | H | I | J | K | L | M | N | S | V | Z

Založni dužnik

Založni dužnik može biti fizičko ili pravno lice koje je vlasnik nepokretnosti koja se zalaže pod hipoteku.

Zaloga

Zaloga je pokretna imovina u vlasništvu zajmoprimaca koja služi za obezbeđenje duga ka zajmodavcu, a koju zajmodavac može preneti u svoje vlasništvo ukoliko zajmoprimac prestane da ispunjava obaveze po osnovu duga.

Založna izjava

Založna izjava je izvršna isprava potpisana i overena kod Javnog beležnika od strane vlasnika nepokretnosti, kojom on, kao zalogodavac, izražava saglasnost da će, ukoliko dug ne bude isplaćen po dospelosti, poverilac (banka) naplati svoja potraživanja iz vrednosti te nepokretnosti na način propisan Zakonom.

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!