Slovo I - Rečnik pojmova

A | E | G | H | I | J | K | L | M | N | S | V | Z

Interkalarna kamata

Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava i naplaćuje samo od momenta kada vam se kredit dobri do momenta kada počnete da ga otplaćujete tj. do naplate prve rate. U zavisnosti od poslovne politike banke, banka može obračunati interkalarnu kamatu i pripisati je glavnici duga i naplatiti je preko anuiteta /rata ili odjednom posle korišćenja kredita.

Savet – Ukoliko banka obračunava intekalarnu kamatu trebalo bi pre zaključenja ugovra proveriti sa službenikom banke kada bi bilo najpovoljnije da vam se kredit isplati kako bi interkalarna kamata bila što manja.