Slovo L - Rečnik pojmova

A | E | G | H | I | J | K | L | M | N | S | V | Z

Likvidnost

Likvidnost podrazumeva platežnu sposobnost klijenta odnosno sposobnost da se preuzete novčane obaveze ispune u ugovorenom vremneskom intervalu.

LTV ratio

LTV ratio (Loan To Value Ratio) je odnos između glavnice zajma i vrednosti obezbeđenja (hipoteke).