Slovo N - Rečnik pojmova

A | E | G | H | I | J | K | L | M | N | S | V | Z

NKS

NKS (nominalna kamatna stopa) je neto kamatna stopa i ne predstavlja konačnu cenu kredita. Na osnovu nje se izračunavaju otplatne rate.