Slovo J - Rečnik pojmova

A | E | G | H | I | J | K | L | M | N | S | V | Z

Jemstvo

Jemstvo je način osiguranja plaćanja duga kod kog se treće lice obavezuje da će poveriocu u određenom roku, pod određeniim uslovima platiti dug dužnika.