Kako mogu dobiti auto kredit?

Kao i za ostale kredite, važno je da ste u stalnom radnom odnosu, da imate dovoljnu kreditnu sposobnost i uredan izveštaj kreditnog biroa.