Koja je razlika između auto kredita i lizinga?

Procedura dobijanja lizinga je kraća i zahteva manje dokumentacije ako vozilo kupujete kao pravno lice. Razlika je u tome što ako vozilo kupite putem auto kredita vi postajete vlasnik vozila, a ukoliko se finansira preko lizinga, lizing kuća je vlasnik vozila sve vreme trajanja lizinga. Kao fizičko lice ne možete kupiti automobil na lizing.