EKS

EKS (efektivna kamatna stopa) daje realniju sliku o punoj ceni kredita jer se bazira na ukupnim troškovima koje klijent plaća prilikom podizanja kredita i tokom otplate kredita. Predstavlja ukupnu cenu kredita i sastoji se od sledećih podataka: nominalne kamatne stope, iznosa naknada i provizija koje banka obračunava u postupku odobrenja kredita i svih troškova koje klijent ima u tom procesu (notar, katastar, osiguranja).