Interkalarna kamata

Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava i naplaćuje samo od momenta kada vam se kredit dobri do momenta kada počnete da ga otplaćujete tj. do naplate prve rate. U zavisnosti od poslovne politike banke, banka može obračunati interkalarnu kamatu i pripisati je glavnici duga i naplatiti je preko anuiteta /rata ili odjednom posle korišćenja kredita.

Savet – Ukoliko banka obračunava intekalarnu kamatu trebalo bi pre zaključenja ugovra proveriti sa službenikom banke kada bi bilo najpovoljnije da vam se kredit isplati kako bi interkalarna kamata bila što manja.

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!