Jemstvo

Jemstvo je način osiguranja plaćanja duga kod kog se treće lice obavezuje da će poveriocu u određenom roku, pod određeniim uslovima platiti dug dužnika.

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!