Kamata

Kamata je naknada u novcu za pozajmljena sredtsva koje zajmoprimac plaća zajmodavcu. Izražena je procentualno i smatra se cenom novca koju dužnik plaća banci za privremeno korišćenje ustupljenog novca ili kapitala.

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!