Likvidnost

Likvidnost podrazumeva platežnu sposobnost klijenta odnosno sposobnost da se preuzete novčane obaveze ispune u ugovorenom vremneskom intervalu.