LTV ratio

LTV ratio (Loan To Value Ratio) je odnos između glavnice zajma i vrednosti obezbeđenja (hipoteke).