LTV ratio

LTV ratio (Loan To Value Ratio) je odnos između glavnice zajma i vrednosti obezbeđenja (hipoteke).

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!