Menica

Menica je hartija od vrednsoti čiji sadržj je novčano potraživanje. Izdavalac menice (trasant) izdaje bezuslovni nalog drugom licu (trasatu) da korisniku isprave (remitentu) isplati određenu svotu novca ili sam izdavalac obećava da će izvršiti isplatu.