Menična izjava

Menična izjava je dokument kojim se potpisana menica vezuje za konkretan ugovor o zajmu, tačnije ugovor o kreditu.

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!