NKS

NKS (nominalna kamatna stopa) je neto kamatna stopa i ne predstavlja konačnu cenu kredita. Na osnovu nje se izračunavaju otplatne rate.