Vinkulacija

Vinkulacija je odredba kod ugovora o osiguranju kojom se osiguranikovo pravo potraživanja prenosi na neko treće lice. Kod rešavanja štete nastale po osnovu vinkulirane polise, osiguravač je dužan da pre davanja naloga za isplatu pribavi saglasnost od onoga na koga glasi vinkulacija. Vinkulacija se naročito koristi od strane banaka koje kao davaoci kredita obezbeđuju svoja potraživanja vinkuliranim polisama osiguranja u slučaju da dođe do uništenja ili oštećenja predmeta za koji je kredit odobren.

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!