Založna izjava

Založna izjava je izvršna isprava potpisana i overena kod Javnog beležnika od strane vlasnika nepokretnosti, kojom on, kao zalogodavac, izražava saglasnost da će, ukoliko dug ne bude isplaćen po dospelosti, poverilac (banka) naplati svoja potraživanja iz vrednosti te nepokretnosti na način propisan Zakonom.

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!