Želite da kupite stan, ali ne znate da li ste kreditno sposobni, koja banka nudi najbolju ponudu i kolika bi bila mesečna rata?

Kreditni savetnik za vas nalazi povoljne stambene kredite!

Svako ko se odluči da kupi stan, susreće se sa terminom stambeni kredit. Stambeni krediti su namenski krediti koji spadaju u posebnu kategoriju dugoročnih kredita. Kredit za stan se, osim za kupovinu stana ili kuće, odobrava i za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju stambenog objekta. Banka je u obavezi da kontroliše namenu sredstava plasiranih putem stambenog kredita. U zavisnosti od toga koju banku izaberete uslovi kreditiranja mogu biti različiti.

Trenutno, krediti za stan mogu biti sa učešćem od 10% ili 20%, odobreni za kupovinu uknjiženih objekata ili objekata koji su u izgradnji. Oni mogu imati fiksnu, varijabilnu ili kombinovanu kamatnu stopu. Tu smo da vam pružimo sve informacije i pomognemo u odabiru kredita za stan sa najpovoljnijim uslovima!

Kontaktirajte nas
Krediti za stan Kredit za stan
Zašto Kreditni savetnik?

Treba vam pomoć u procesu traženja stambenih kredita?

Tim Kreditnih savetnika prati tržište i aktuelne ponude i uslove stambenih kredita. Naš zadatak je da vas informišemo, pojasnimo bankarske termine i pomognemo pri odabiru banke koja najviše odgovara vašim potrebama. Od Kreditnog savetnika možete očekivati bar tri ponude najkonkurentnijih banka, zbog čega ćete imati mogućnost da se odlučite za najpovoljniji stambeni kredit za vas i vaš budžet.

 • Potpuno besplatna usluga
 • Pružamo vam sve potrebne informacije o uslovima odobrenja stambenog kredita
 • Saznajemo brzo kolika je vaša kreditna sposobnost
 • Pronalazimo najbolju ponudu stambenih kredita od banaka u najkraćem roku
 • Korak po korak vas vodimo kroz proces kreditiranja stana ili kuće
 • Odgovaramo na sva pitanja u vezi sa kreditiranjem
 • Štedimo vaše vreme i oslobađamo vas stresa mukotrpne potrage
 • Imamo višegodišnje bankarsko iskustvo
 • Sve je na jednom mestu jer je usluga potpuno digitalizovana
Stambeni krediti
# KREDITNI KALKULATOR

Kalkulator stambenih kredita

Cena nekretnine (€):
Učešće (%):
Godišnja kamata (%):
Period otplate (meseci):
Mesečna rata:
Učešće:
Glavnica:
Kamata:
Ukupna otplata:
Izračunajte ratu kredita za stan

Stambeni kredit kalkulator

Kalkulator stambenih kredita je laka i jednostavna metoda računanja rate stambenog kredita. U samo nekoliko koraka možete uporediti različite iznose kredita i uslove i proceniti koliko su povoljni stambeni krediti. Sve ostale odgovore o kreditima za stan pružiće vam vaš lični kreditni savetnik.

Uslovi za stambeni kredit

Uslovi za stambeni kredit predstavljaju određene kriterijume koje morate da ispunite kako bi banka načinila sledeći korak u razmatranju odobrenja stambenog kredita. Ovi uslovi tiču se vaše starosne dobi, mesečnih primanja, zaposlenja i radnog odnosa u kojem se nalazite zadnjih 6 meseci. Banka se takođe interesuje za vašu prethodnu kreditnu istoriju koja mora biti uredna. Ukoliko su svi uslovi za stambeni kredit ispunjeni, banka nastavlja odobrenje stambenih kredita.

 • Radni odnos na neodređeno vreme, najmanje 6 meseci kod sadašnjeg poslodavca, radni staž min jedna godina
 • Odgovarajuća kreditna sposobnost
 • Uredna kreditna istorija
 • Učešće od 10% do 30%

Dokumentacija za stambeni kredit:

Dokumentacija za stambeni kredit predstavlja skup svih dokumenata koje je neophodno da dostavite banci kako bi ona započela razmatranje o odobrenju stambenog kredita za koji podnosite zahtev. Potrebna dokumentacija za realizaciju stambenog kredita zavisi od izbora nekretnine, odnosno da li je nekretnina uknjižena nepokretnost ili nije. Pored osnovne dokumentacije, banka može naknadno zatražiti i dodatnu dokumentaciju prilikom analize i razmatranja zahteva za stambeni kredit.

 • AZ obrazac - Administrativna zabrana u 2 primerka koja se dobija u banci i overava u računovodstvenoj službi poslodavca
 • Potvrda o zaposlenju koju izdaje poslodavac
 • Isplatne liste za poslednjih 6 meseci - računovodstvena služba poslodavca
 • Promet sa tekućeg računa za poslednjih 6 meseci iz banke gde primate zaradu
 • Identifikacioni dokument klijenta - lična karta ili pasoš

Dokumentacja koju je potrebno dostaviti za nekretninu koja se kupuje i nad kojom se uspostavlja hipoteka:

 • Predugovor ili ugovor o kupoprodaji nepokretnosti između kupca i prodavca
 • List nepokretnosti ne stariji od 15 dana, koji se može preuzeti kod notara
 • Procena vrednosti nekretnine koju vrši ovlašćeni procenitelj koji je na listi banke kod koje se traži kredit.
 • Osnov sticanja nepokretnosti - kupoprodajni ugovor, ostavinsko rešenje, ugovor o otkupu
 • Identifikacioni dokumenti - lična karta ili pasoš prodavca i lična dokumenta supružnika ukoliko je nepokretnost bračna tekovina
 • Ukoliko je predmet kupovine objekat u izgradnji potrebna je kompletna građevinska dokumentacija

Minimalno potrebno učešće kreće se od 10% do 30% (u zavisnosti od katastatžrske opštine, za Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac 20%), zavisi od poslovne politike banke.

Troškovi stambenog kredita

Troškovi stambenog kredita podrazumevaju sve troškove pribavljanja dokumentacije koja je potrebna za podnošenje zahteva za odobrenje stambenog kredita. Pribavljanje određenih dokumenata ima fiksnu cenu, dok cena pojedinih zavisi od više različitih faktora - ponude banke, iznosa kredita i kupoprodajne vrednosti. Troškovi za odobrenje stambenog kredita obuhvataju administrativne troškove, kao i troškove overe i dobijanja pojedinih dokumenata. Pogledajte iznose troškova u nastavku.

 • Trošak dobijanja izveštaja kreditnog biroa: 246 RSD
 • Trošak dobijanja lista nepokretnosti 580 RSD
 • Trošak izrade procene nepokretnosti od 100 do 150 €
 • Trošak overe založne izjave, po tarifi notara u zavisnosti od iznosa kredita
 • Trošak overe kupoprodajnog ugvoora, po tarifi notara u zavisnosti od kupoprodajne vrednosti
 • Trošak upisa hipoteke od 20.000 do 50.000 RSD, u zavisnosti od iznosa kredita
 • Trošak polise osiguranja nekretnine oko 40 € na godišnjem nivou
 • Administrativni trošak banke od 0% do 1,00%, u zavisnosti od ponude banke

Troškovi NKOSK osiguranja

Ukoliko ste se odlučili za stambeni kredit sa obaveznim NKOSK osiguranjem potrebno je da znate da trošak premije iznosi od 1,50% do 3,50%, u zavisnosti od:

 • Predmeta hipteke, da li je u pitanju objekat u izgradnji ili uknjižena nekretnina
 • Maksimalne kreditne zaduženosti
 • Da li imate polisu životnog osiguranja ili ne
 • Odnosa vrednosti hipoteke i kreditnog duga tj. LTV racia
Valuta kreditaLTV < 7070 > LTV < 8080 < LTV < 90
EUR1,50%2,50%3,50%
CHF1,95%2,95%3,95%
RSD1,35%2,35%3,35%

Maksimalni iznos kredita naspram mesečnih primanja

Mesečna primanjaMaksimalna mesečna kreditna sposobnostMaksimalni iznos kreditaUkupan iznos kamate koji se vraća (360 meseci)
400 €220 €55.000 €24.200 €
500 €275 €69.000 €30.000 €
600 €360 €91.000 €38.600 €
700 €420 €106.000 €45.200 €
800 €480 €121.000 €51.800 €
900 €540 €136.000 €58.400 €
1000 €600 €152.000 €64.000 €

Podaci su informativnog karaktera. Iznos kredita koji će biti odobren zavisi od ukupne zaduženosti klijenta, kao i od poslovne politike i internih kriterijuma banke.

Učešće za stambeni kredit

Iako u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije od 2020. godine, minimalno učešće za kredit za stan u Srbiji iznosi 10%, većina banaka i dalje zahteva iznos učešća od 20%. Pogledajte premiere minimalnog učešća na tržištu, u odnosu na vrstu kredita.

Tip kreditaMinimalno učešće
Stambeni kredit - Veći gradovi u Srbiji: Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš...10% - 20%
Stambeni kredit - Van Beograda20%
Stambeni krediti - Nestandardni20% - 50%

Kamata za stambeni kredit

Kamata za stambeni kredit može biti fiksna, varijabilna i kombinovana, u zavisnosti od toga da li se menja tokom perioda otplate stambenog kredita. Fiksna kamata za stambeni kredit se utvrđuje prilikom sklapanja ugovora o stambenom kreditu i ne menja se tokom perioda otplate, dok se varijabilna kamata određuje na osnovu fiksne kamatne marže i referentne kamatne stope - EURIBOR za kredite u evrima i BELIBOR za kredite u dinarima. Kombinovana kamata odnosi se na mogućnost smenjivanja sa fiksne na varijabilnu kamatnu stopu.

Trajanje procesa za odobrenje stambenog kredita

Isplatu stambenog kredita možete očekivati prosečno u periodu od 4 do 5 nedelja, u zavisnosti od toga da li kupujete novogradnju ili već uknjiženu nekretninu, odnosno da li će pravna služba banke tražiti da se pre plasmana dostavi Rešenje o upisu hipoteke ili ne. Takođe, ceo proces zavisi i od ažurnosti svih učesnika u procesu kada je u pitanju dostavljanje i obrada dokumentacije.

KorakStarogradnjaNovogradnja
Prikupljanje ponuda banaka uz pomoć "Kreditnog savetnika"1 dan1 dan
Prikupljanje dokumentacije za kreditni zahtev3 dana7 dana
Odobrenje kredita od strane bankeod 7 do 14 dana, u zavisnosti da li je kredit sa NKOSK osiguranjemod 7 do 14 dana, u zavisnosti da li je kredit sa NKOSK osiguranjem
Priprema dokumentacije za isplatu kredita7 danaod 7 do 14 dana
Isplata kreditaod 3 do 5 danaod 3 do 5 dana
Ukupnood 21 do 30 danaod 25 do 41 dana

Prevremena otplata stambenog kredita

Prevremena otplata stambenog kredita je definisana prema Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga i može biti delimična ili potpuna. Klijent ima mogućnost da u toku jedne godine na ime prevremene otplate stambenog kredita do 1 milion dinara vrati banci, bez naplate naknade. Ukoliko je prevremena otplata stambenog kredita izvršena u poslednjoj godini trajanja kredita, za iznose preko milion dinara klijent mora da plati naknadu 0,5% ili 1%. U pojedinim bankama možete zaključiti ugovor o stambenom kreditu bez troškova prevremene otplate!

# RAČUNAJTE NA NAS!

Kontaktirajte Vašeg kreditnog savetnika

Ostavite nam vaš kontakt i mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku.

FAQ

Muče Vas neka pitanja?

Pronađite odgovore na neka od najčešće postavljenih pitanja u vezi sa stambenim kreditima.

Pronađite odgovore na neka od najčešće postavljenih pitanja u vezi sa keš kreditima.

 • Gde je najpovoljniji stambeni kredit?

  Zahvaljući dugogodišnjem iskustvu i predanom praćenju bankarskog tržišta, Vaš savetnik je u mogućnosti da vas posavetuje i u najkraćem roku pošalje najbolju ponudu stambenih kredita od velikog broja banaka sa kojima sarađujemo.
 • Zašto je potrebno životno osiguranje uz stambeni kredit?

  Kupovina nekretnine i stambeni kredit predstavljaju jednu od važnih životnih odluka, samim tim predstavljaju pravi moment za uzimanje životnog osiguranja. Većina banaka insistira na polisi životnog osiguranja koja je dodatno sredstvo obezbeđenja po stambenom kreditu jer je polisa životnog osiguranja vinkulirana u korist banke. I za klijenta polisa životnog...

  Pročitajte još
 • Zašto je potrebna polisa osiguranja nepokretnosti?

  Osiguranje imovine – vinkulacija, predstavlja instrument obezbeđenja kredita i vinkulira se u korist banke, to znači da u toku trajanja kredita prava iz osiguranja prenose se na banku, čime se ispunjava jedan od uslova banke za odobrenje kredita.

  Visina premije zavisi od vrednosti (građevinske vrednosti) nekretnine kao i izabranog paketa pokrića...

  Pročitajte još
 • Da li se kredit može plasirati ako nekretnina nije uknjižena?

  Kredit se može plasirati i ako nekretnina nije uknjižena, odnosno ako se nekretnina vodi kao objekat u izgradnji, ali pre plasmana svakog stambenog kredita potrebno je izvršiti upis hipoteke u korist banke na nekretnini koja je predmet obezbeđenja.

FAQ

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!