Čemu služi izveštaj Kreditnog biroa?

Banke, lizing kompanije i drugi pružaoci usluga preuzimaju izveštaj za podnosioca zahteva za kredit, lizing ili neku drugu kreditnu uslugu. Na osnovu izveštaja Kreditnog biroa i drugih podataka i dokumenta pružaoc usluge procenjuje kreditnu i platežnu sposobnost fizičkog lica.