Kreditni biro

Kreditni rejting možete poboljšati na nekoliko načina. Redovno i na vreme plaćajte svoje račune i rate kredita. Izbegavajte da maksimalno koristite svoje kreditne kartice, jer visok nivo zaduženosti može negativno uticati na vaš kreditni rejting. Takođe, dugoročna stabilnost, kao što je dug period zaposlenja ili dug period stanovanja na istoj adresi, može pozitivno uticati na vaš kreditni rejting.
Kreditni rejting je procena sposobnosti pojedinca, preduzeća ili države da isplate svoje dugove. Određuje se na osnovu različitih faktora, uključujući prethodnu istoriju kreditiranja, trenutni nivo duga, stabilnost prihoda i druge finansijske informacije.
U izveštajima Kreditnog biroa za fizička lica prikazuju se svi podaci o aktivnim kao i o otplaćenim ili ugašenim uslugama u prethodne tri godine.
Banka ili drugi pružalac usluge dužni su da obrade i zaključe reklamaciju, a zatim da preuzimanjem Kontrolnog izveštaja utvrde da li su u svojoj bazi izvršili izmenu pogrešno unetog podatka.

U slučaju da je unet pogrešan podatak o obavezama građana kod banaka i drugih pružalaca usluga, predviđena je mogućnost reklamacije koja se podnosi na Zahtevu za ispravku/dopunu. Obrazac se dobija uz svaki Lični izveštaj Kreditnog biroa.

Zahtev za ispravku podnosi se na obradu i rešavanje reklamacije banci na koju se navedeni podatak odnosi. Predviđeni maksimalni rok za ispravku podataka je 15 dana ali se u praksi ove izmene rešavaju u roku od 1 do 2 radna dana, ukoliko je reklamacija opravdana.

Za tačnost podatak u izveštajima Kreditnog biroa odgovorne su banke, lizing kompanije i drugi pružaoci usluga koji su te podatke dostavili i samo oni imaju mogućnost i obavezu da te podatke redovno ažuriraju i isprave ukoliko se ustanovi da je reč o pogrešnom ili neažurnom podatku.

Aktima koje su doneli osnivači Kreditnog biroa, neurednost odnosno docnja u izmirivanju obaveza građana predstavlja dospelu, a neizmirenu obavezu od 60 i više dana.

Docnja po kreditu nastaje kada fizičko lice ne izmiri dospelu ratu po osnovu kredita u roku od 60 dana, računajući od datuma dospeća rate ili kada nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ne izmiri u pomenutom roku od 60 dana.

Banke, lizing kompanije i drugi pružaoci usluga preuzimaju izveštaj za podnosioca zahteva za kredit, lizing ili neku drugu kreditnu uslugu. Na osnovu izveštaja Kreditnog biroa i drugih podataka i dokumenta pružaoc usluge procenjuje kreditnu i platežnu sposobnost fizičkog lica.
Prvi Lični izveštaj koji građani preuzmu u toku kalendarske godine je besplatan, dok se za svaki naredni plaća naknada za usluge Kreditnog biroa.
Zahtev za izdavanje Ličnog izveštaja građani mogu podneti kod bilo koje banke ili kod Kreditnog biroa i on će im biti dostavljen na način koji oni sami odrede, mejlom ili poštom.
Građani za sopstvene potrebe mogu dobiti Lični izveštaj radi uvida u podatke koji se o njima vode kod banaka radi eventualne reklamacije na tačnost podataka.
Izveštaj od Kreditnog biroa može preuzeti samo ovlašćeni radnik banke, lizing kompanije ili drugog pružaoca usluga kojima se građani obraćaju za korišćenje usluge. Izveštaj se može preuzeti samo uz pisanu saglasnost fizičkog lica na koga se izveštaj odnosi.
U sistemu Kreditnog biroa su obuhvaćeni podaci o obavezama fizičkih lica prema pružaocima finsijskih usluga, a to su poslovne banke u Srbiji.

Izveštaj Kreditnog biroa za fizička lica sadrži podatke o tekućim obavezama po osnovu kredita, lizing ugovora, tekućih računa, debitnih i kreditnih kartica kao i obaveza po osnovu aktiviranih jemstava.

Potencijalne obaveze takođe su evidentirane u izveštaju i odnose se na odobrene pozajmice po tekućim računima, data jemstva po kreditima drugih fizičkih lica, pravnih lica i preduzetničkih radnji.

U izveštaju kreditnog biroa se takođe evidentira i neurednost u otplati obaveza sa podacima o iznosu i vremenskom trajanju kašnjenja u otplati.

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!