Ko sve može preuzeti izveštaj Kreditnog biroa?

Izveštaj od Kreditnog biroa može preuzeti samo ovlašćeni radnik banke, lizing kompanije ili drugog pružaoca usluga kojima se građani obraćaju za korišćenje usluge. Izveštaj se može preuzeti samo uz pisanu saglasnost fizičkog lica na koga se izveštaj odnosi.