Koliko iznosi naknada za dobijanje Ličnog izveštaja Kreditnog biroa?

Prvi Lični izveštaj koji građani preuzmu u toku kalendarske godine je besplatan, dok se za svaki naredni plaća naknada za usluge Kreditnog biroa.