Na koji način fizička lica mogu reklamirati pogrešan ili neažuran podatak?

U slučaju da je unet pogrešan podatak o obavezama građana kod banaka i drugih pružalaca usluga, predviđena je mogućnost reklamacije koja se podnosi na Zahtevu za ispravku/dopunu. Obrazac se dobija uz svaki Lični izveštaj Kreditnog biroa.

Zahtev za ispravku podnosi se na obradu i rešavanje reklamacije banci na koju se navedeni podatak odnosi. Predviđeni maksimalni rok za ispravku podataka je 15 dana ali se u praksi ove izmene rešavaju u roku od 1 do 2 radna dana, ukoliko je reklamacija opravdana.

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš kreditima, stambenim kreditima kao i auto kreditiima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000