Da li su u izveštaju Kreditnog biroa dostupni podaci iz prošlosti?

U izveštajima Kreditnog biroa za fizička lica prikazuju se svi podaci o aktivnim kao i o otplaćenim ili ugašenim uslugama u prethodne tri godine.