Koje su obaveze banke prilikom rešavanja reklamacije?

Banka ili drugi pružalac usluge dužni su da obrade i zaključe reklamaciju, a zatim da preuzimanjem Kontrolnog izveštaja utvrde da li su u svojoj bazi izvršili izmenu pogrešno unetog podatka.