Čiji podaci su obuhvaćeni u sistemu Kreditnog biroa?

U sistemu Kreditnog biroa su obuhvaćeni podaci o obavezama fizičkih lica prema pružaocima finsijskih usluga, a to su poslovne banke u Srbiji.