Koje podatke sadrži izveštaj kreditnog biroa?

Izveštaj Kreditnog biroa za fizička lica sadrži podatke o tekućim obavezama po osnovu kredita, lizing ugovora, tekućih računa, debitnih i kreditnih kartica kao i obaveza po osnovu aktiviranih jemstava.

Potencijalne obaveze takođe su evidentirane u izveštaju i odnose se na odobrene pozajmice po tekućim računima, data jemstva po kreditima drugih fizičkih lica, pravnih lica i preduzetničkih radnji.

U izveštaju kreditnog biroa se takođe evidentira i neurednost u otplati obaveza sa podacima o iznosu i vremenskom trajanju kašnjenja u otplati.