Da li se polisa osiguranja imovine može vinkulirati u korist banke?

Da, polisa osiguranja nekretnine može se vinkulirati u korist banke. U slučaju da je vaša nekretnina kupljena iz sredstava stambenog kredita, osiguranje imovine je obavezno i polisa je uvek vinkulirana u korist banke koja vam je dala kredi.