Da li se uplata prve premije može smatrati dovoljnom za zaključenje ugovora o osiguranju?

Da. Ovo je slučaj kod osiguranja koja plaćamo posredstvom sistema objedinjene naplate komunalnih usluga. Samom uplatom premije kod ovakvih ponuda smatra se da je osiguranje zaključeno.