Da li ugovarač osiguranja i osiguranik moraju biti ista osoba?

Ugovarač osiguranja je lice koje polisu ugovara i zaključuje, a osiguranik može biti neko drugo lice. Osiguranik je korisnik osiguranja.