Kako se određuje vrednost za nekretninu prilikom sklapanja ugovora o osiguranju?

Imovina se osigurava na novu vrednost. Kao nova vrednost objekta smatra se trošak ponovne izrade objekta u istom kraju u kom se objekat nalazi, uključujući i troškove planiranja i konstruisanja. Procena objekta se vrši na osnovu građevinske vrednosti objekta.