Kako se tumače i upoređuju ponude različitih banaka?

Kada upoređujete ponude različitih banaka, trebali biste gledati ne samo na kamatnu stopu, već i na druge troškove vezane za kredit, kao što su troškovi obrade, troškovi osiguranja, godišnje održavanje kredita, itd. Takođe, obratite pažnju na uslove otplate - da li postoje penali za prevremenu otplatu, koliko je fleksibilan plan otplate, itd. Korisno je da za svaku ponudu izračunate efektivnu kamatnu stopu (EKS), koja uzima u obzir sve troškove kredita, a ne samo nominalnu kamatnu stopu.

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš kreditima, stambenim kreditima kao i auto kreditiima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000