Kakvi paketi životnog osiguranju su u ponudi?

  • Štednja i sigurnost, karakteristično je da osiguravajuća kuća kod koje imate polisu osiguranu sumu isplaćuje za slučaj smrti kao i za doživljenje. Ona je kombinacija štednje i osiguranja života. U ovom programu, na njegovom isteku, osiguravač vam isplaćuje osiguranu sumu, jednokratno ili kroz rentu koja može biti vremenski ograničena ili doživotna, vi odlučujete. Pored štednje, mešovito osiguranje života pruža i značajnu finansijsku zaštitu porodici osiguranika u slučaju nezgode.
  • Štednja i zdravlje, životno osiguranje sa pokrićem rizika od teških bolestije namenjeno svima koji na vreme misle o svojoj budućnosti, zdravlju i svojim najbližima. Program pored osiguranja života pruža pokrće i za nasatank više teških bolesti, namenjen je svima koji žele kombinaciju štednje uz osiguranje zdravlja.
  • Štednja za decu kroz životno osiguranje koja će u budućnosti detetu obezbediti kvalitetno školovanje,ulaganje sa ovim ciljem i u korist dece uređeno je tako da ugovori ističu do detetove navršene 18-te ili 20-te godine života.
  • Životno osiguranje u slučaju smrti, riziko osiguranje daje finansijsku zaštitu slučaju smrti osiguranika jer se korisnicima osiguranja isplaćuje osigurana suma. Odnosi se samo na slučaj smrti i ne može se koristiti u svrhu štednje. Odnosi se kako na prirodnu smrt, tako i na smrt usled nezgode i bolesti. Često se koristi i za osiguranje stambenog kredita gde će u slučaju smrti osiguravajuća kuća isplatiti kredit.

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš kreditima, stambenim kreditima kao i auto kreditiima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000