Ko može sklopiti polisu životnog osiguranja?

Životno osiguranje mogu sklopiti osobe od 15 do 65 godina života, s tim da osobe od 15 do 18 godina moraju imati punoletnog ugovarača osiguranja.