Na koji način mogu povećati /smanjiti premiju osiguranja?

Povećanje/smanjenje premije osiguranja moguće je izvršiti početkom osiguravajuće godine. Ugovarač osiguranja je dužan podneti pismeni zahtev za povećanje/smanjenje premije osiguranja osiguravajućem društvu.