Na koji period se može zaključiti polisa životnog osiguranja?

Osiguranje života moguće je zaključiti najmanje na jednu godinu, a najviše na 30 godina. Gornja starosna granica isteka osiguranja je za životno osiguranje je 70-ta ili 75-ta godina u zavisnosti od proizvoda osiguranja, a za slučaj invaliditeta 65-ta godina života.