Od čega se sve možete osigurati?

Većina osiguranja predviđa gotovo sve situacije i moguće štete na vašim nekretninama i pokretnim stvarima. Ugovaranjem paketa osiguranja možete biti pokriveni u slučaju:

  • požara
  • direktnog ili indirektnog udara groma
  • oluje i grada
  • izliva vode ili pucanja cevi u domaćinstvu
  • udara vozila
  • loma stakla
  • provalne ili obične krađe, razbojništva i vandalizma
  • privatne odgovornosti
  • pada letelice, pritiska snega, snežne lavine, poplave, zemljotresa, visoke vode ili bujice, klizanja tla, pada ili udara stenja i kamenja, osiguranje članova domaćinstva od nezgode, osiguranja odgovornosti iznajmljivača.