Šta je kapitalizacija polise?

To znači da ugovarač osiguranja može prestati plaćati premiju, a na osnovu dotadašnjih uplata kreira se nova osigurana suma.