Šta je osigurana suma?

Osigurana suma je novčani iznos koji predstavlja visinu osiguravajućeg pokrića, odnosno iznos na koji je osiguranik osiguran. Zagarantovana je ugovorm o osiguranju i isplaćuje se korisniku osiguranja ako nastupi osigurani slučaj.