Šta je potrebno od dokumentacije iz Katastra za kupovinu stana?

Status nekretnine proverava se na osnovu izvoda iz lista nepokretnosti koji nije stariji od 30 dana.

Na osnovu dokumentacije pribavljene iz Katastra imaćete uvid u osnov sticanja nepokrenosti, broj suvlasnika, posedovanje ili neposedovanje upotrebne i građevinske dozvole, zabeležbe ukoliko postoje.

Za nekretnine koje se vode kao objekti u izgradnji neophodno je dostaviti građevinsku dozvolu za zgradu u kojoj se nalazi stan kao i potvrdu o lokacijskoj dozvoli.

Ukoliko je nekretnina neuknjižena potrebna je kompletna pravna dokumentacija od prvog do trenutnog vlasnika o regulisanom porezu na prenos apsolutnih prava.

Tarifa Republičkog geodetskog zavoda

Vrednost potraživanja  u rsd

Naknada

Do 6.000.000 rsd

20.000 rsd

Od 6.000.001

Do 30.000.000

50.000 rsd

Od 30.000.001

Do 60.000.000

100.000 rsd

Preko 60.000.001

150.000 rsd