Šta se događa sa osiguranjem ukoliko nisam u mogućnosti redovno da plaćam premiju?

60 dana nakon dospele premije osiguranja osiguravajuća kuća obaveštava klijenta o nastalom dugovanju. Ukolko se ono ne izmiri ni nakon 90 dana polisa se smatra raskinutom.