Koja banka ima najbolju ponudu za kredit?

Krediti

Koja banka ima najbolju ponudu za kredit?

Koja banka ima najbolju ponudu za stambeni kredit, pitanje je koje Kreditni savetnik najčešće dobija, a na koje odgovor ne može biti jednostavan i brz jer zavisi od niza faktora kao što su vaša primanja, zanimanje, nekretnine i učešće koje imate, kao i vrste kamatne stope koja bi vam odgovarala.

Više puta smo do sada pisali na temu vrsta kamatnih stopa, ali nije na odmet da se podsetimo još jednom.

Varijabilna kamata

Varijabilna kamata je u ponudi u apsolutno svim bankama koje rade stambene kredite, a sastoji se od dve komponente, fiksnog dela ili marže banke i varijabilnog koji čini tromesečna ili šestomesečna vrednost euribora (referentna kamata Evropske centralne banke). Trenutna vrednost euribora je u stalnom porastu, koji je uslovljen ekonomskim i monetarnim kretanjima na tržištu.

Primenjujući vrednost euribora u obračunu visine kamatnih stopa, banka se štiti a vaša rata se menja u skladu sa kretanjem ove vrednosti, što ne mora nužno da bude uvek na više. Imali smo do nedavno vremenski period od oko šest godina u kome je vrednost Euribora bila u minusu i zaduživanja su bila jeftina.

Fiksna kamatna stopa

Fiksna kamatna stopa je nepromenljiva za ceo period otplate i zato predstavlja sigurnost za korisnika kredita. Kada posmatramo trenutnu situaciju na tržištu, značajno je viša pa samim tim je i rata ovakvog stambenog kredita veća. Ovakav model kredita na tržištu nemaju u ponudi sve banke a one koje ga nude, mogu imati i kraće rokove otplate.

Kombinovana kamatna stopa

Stambeni kredit sa kombinovanom kamatnom stopom podrazumeva početak otplate po fiksnoj kamati, najčešće tri do pet godina a nakon toga klijent prelazi na varijabilnu kamatu koju je sa bankom ugovorio prilikom potpisivanja ugovora o kreditu. I ovaj model nije previše zastupljen u ponudi na tržištu, jer svega nekoliko banaka nudi klijentima ovakvu opciju.

Učešće

Pored kamate, bitno je ispuniti i ostale uslove koje banka  ima, a pre svega učešće. Potrebno je minimalno učešće od 20% i sa tim ispunjenim uslovom možete se obratiti svakoj banci. Ukoliko niste u mogućnosti da obezbedite ovaj iznos učešća, postoji model za finansiranje, sa jemstvom ili dodatnom hipotekom.

Hipoteka

Hipoteka je takođe bitan uslov, a ona se najčešće uspostavlja na nekretnini koja se kupuje. Ukoliko nije uknjižena ili se nalazi na lokaciji koja nije lako utrživa po kriterijumima banke, nailazimo na problem jer je hipoteka na nekretnini jedno od sredstava obezbeđenja kredita.

Postoji opcija da se hipoteka uspostavi i na drugoj nekretnini i na taj način se prevaziđe problem.

Kreditna sposobnost

Vaša kreditna sposobnost koja zapravo zavisi od visine primanja i trenutnog zaduženja koje imate u bankama, određuje koliki kredit zapravo možete dobiti. Načini na koje banke obračunavaju kreditnu sposobnost klijenta su različiti jer banke imaju pravo da svoju kreditnu i risk politiku jednim delom same definišu.

U poslednjim mesecima banke su svoju kreditnu politiku malo pooštrile i postaju obazrivije prilikom odobravanja kredita. To se posebno odnosi na kreditnu istoriju klijenta i eventualna kašnjenja koja su evidentirana u izveštaju Kreditnog biroa. U zavisnosti od toga kada i kako su kašnjenja nastala, koliko su trajala, da li su i kad izmirena, banka donosi odluku da li će kredit odobriti i dati klijentu negativnu odluku.

Status zaposlenja i preduzetnici

Bitan element je i status vašeg zaposlenja jer je neophodno da ste zaposleni na neodređeno. Ukoliko ste preduzetnik ili vlasnik privrednog društva biće neophodno da banci dostavite dodatne informacije, pre svega o poslovanju vaše firme. Neke delatnosti se bolje kotiraju trenutno pa odobrenje stambenog kredita za vlasnike tih firmi nije nemoguće.

Iz tog razloga je najbolje da se konsultujete sa Kreditnim savetnikom i da u skladu sa vašim profilom dobijete predlog kao i obrazloženje zašto bi ponuda određene banke bila dobra za vas.

Naša saradnja sa svim vodećim bankama na tržištu kao i iskustvo našeg tima, dovoljne su kompetencije da nam se obratite!

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš kreditima, stambenim kreditima kao i auto kreditiima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!