Samo dve banke u Srbiji odobravaju kredit strancima

Krediti

Samo dve banke u Srbiji odobravaju kredit strancima

Interesovanje stranih državljana za nekretnine u Srbiji raste, a jedan od glavnih razloga za ovaj trend jeste to da dugoročno gledano ulaganje u nekretnine zasigurno može doneti dodatnu zaradu, ili u najmanju ruku povrat uloženih sredstava. Kreditna savetnica Snežana Vukmirović će objasniti koji su uslovi koje stranci treba da ispune da bi dobili mogućnost da podignu stambeni kredit u Srbiji.

Koja je glavna razlika između rezidenata i nerezidenata?

Glavni kriterijum za određivanje rezidentnosti je prostor, a ne državljanstvo. Rezidenti su sva fizička lica sa stalnim boravkom u određenoj zemlji, dužim od godinu dana, bez obzira na državljanstvo. Oni podležu poreskim obavezama, poreskoj kontroli i ostalim oblicima zakonske regulative. Sa druge strane nerezidenti imaju ograničenja na većinu bankarskih transakcija, kao i na kreditiranje, dok strance rezidente banke finansiraju pod istim uslovima kao i državljane Republike Srbije. Stranci rezidenti imaju ista prava i uslove.

Koje uslove treba da ispune stranci za dobijanje stambenog kredita?

Strani državljani u Republici Srbiji mogu ostvariti kupovinu nepokretnosti putem stambenog kredita ako ispunjavaju sledeće uslove:

Uslovi kreditiranja stranaca

Najčešći interesenti za stambene kredite su nerezidenti srpski državljani koji žive i rade u inostranstvu. Oni mogu aplicirati za dve opcije stambenih kredita, za pozajmice indeksirane u dinarima ili evrima.

Šta je potrebno od dokumentacije?

Dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahteva ne razlikuje se mnogo od one koja je potrebna srpskim državljanima pri podnošenju zahteva. Pored potvrde o zaposlenju, prometa po računu, predugovora i dokumentacije za nekretninu koja se prometuje, banka će zatražiti izveštaj kreditnog biroa u Srbiji, ali i u zemlji iz koje kreditni kupac dolazi.

Vumirović naglašava da je veoma važno znati da se, shodno Zakonu o deviznom poslovanju, sredstva obezbeđenja kod čisto deviznog kredita mogu uzeti samo od nerezidenta. Drugim rečima, ako bi se hipoteka uspostavljala na stan koji se kupuje, prodavac bi trebalo da ima nerezidentni status, ili se može dati neka postojeća nepokretnost koja je u vlasništvu nekog drugog nerezidenta.

Kome se može odobriti stambeni kredit?

  • Rezidentima državljanima republike Srbije sa prihodima u Republici Srbiji.
  • Rezindetima koji su strani državljani sa prihodima u Republici Srbiji.
  • Rezidentima koji su državljani i stranim državljanima sa prihodima van teritorije Republike Srbije.

U Srbiji postoje samo dve banke koje nude mogućnost kreditiranja nerezidenata ili rezidenata zaposlenih u inostranstvu. Ukoliko vas interesuje koje su to banke i potrebna vam je pomoć u procesu kreditiranja kontaktirajte kreditne savetnike na broj 011 44 25 000 svakog radnog dana od 9 do 17 časova.

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš kreditima, stambenim kreditima kao i auto kreditiima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Srodne objave

Stambeni krediti za strance Krediti

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!