Šta pokazuje poslednji izveštaj o kreditnoj aktivnosti u prvom kvartalu?

Krediti

Šta pokazuje poslednji izveštaj o kreditnoj aktivnosti u prvom kvartalu?

Narodna banka Srbije objavila je danas izveštaj koji detaljno pokazuje kretanja kreditnih aktivnosti u Srbiji u prvom kvartalu ove godine. U današnjem vremenu stalnih ekonomskih promena, razumeti trenutne trendove u finansijskom sektoru postaje sve važnije, zbog čega se u ovom blogu bavimo analizom izveštaja. Cilj ovog bloga je da pruži jasno razumevanje trendova na tržištu, pokazatelje kao i uticaje koji su oblikovali kreditne aktivnosti u prvom kvartalu.

Bitni pokazatelji za prvih tri meseca

U prvom kvartalu 2023. godine, kreditna aktivnost banaka prema nemonetarnom sektoru nastavila je da usporava. Iz Narodne banke Srbije (NBS) ističu da je do ovakvog kretanja došlo pod uticajem visoke baze iz prethodne godine, dospeća kredita iz garantnih šema i viših kamatnih stopa u uslovima restriktivnih monetarnih politika Narodne banke i Evropske centralne banke.

Krediti privredi su nastavili da usporavaju međugodišnji rast tokom prvog kvartala na dva odsto u martu, sa 7,1 odsto u decembru prethodne godine. U prva tri meseca su smanjeni za 12,5 milijardi dinara, ili za 0,8 odsto. Najviše su smanjeni investicioni krediti, 6,5 milijardi dinara, a slede krediti za likvidnost i obrtna sredstva i nekategorisani krediti, sa smanjenjem od po 3,6 milijardi dinara.

Kada govorimo o problematičnim kreditima, njihovo učešće u ukupnim kreditima privredi se u martu spustilo na novi minimum od dva odsto, što je za 0,1 procentnih poena niže nego krajem 2022. godine.

Sa druge strane, krediti stanovništvu su takođe usporili svoj međugodišnji rast na 4,4 odsto u martu, sa 6,3 odsto krajem prethodne godine. Ovom usporavanju su doprineli niža tražnja za kreditima zbog rasta kamatnih stopa i efekti visoke baze iz prethodne godine.

Mogući faktori smanjenja kreditne aktivnosti

U svetlu prethodno navedenih informacija, može se postaviti pitanje: koji su ključni faktori koji su doveli do smanjenja kreditne aktivnosti? Iako postoji više mogućih faktora, dva su se posebno istakla.

Prvi je uticaj viših kamatnih stopa koje su bile rezultat restriktivnih monetarnih politika Narodne banke Srbije i Evropske centralne banke. Ove politike su imale uticaj na povećanje troškova pozajmljivanja, što je potencijalno obeshrabrilo neke privrednike i pojedince od uzimanja kredita.

Drugi faktor je visoka osnova iz prethodne godine. Ova "visoka baza" se odnosi na relativno visok nivo kreditne aktivnosti u prethodnom periodu, što može rezultirati smanjenim rastom kada se upoređuje sa trenutnim periodom.

Imate problem sa kreditom?

Ne brinite - niste sami. Naš tim stručnjaka je ovde da vam pomogne o vašim kreditnim mogućnostima, potpuno besplatno. Naš cilj je da vam pružimo informacije i posavetujemo da napravite najbolju finansijsku odluku za vaše specifične potrebe.

Ekonomski uticaji na smanjenje kreditne aktivnosti

Ekonomski uticaji na smanjenje kreditne aktivnosti su složeni i multifaktorski. Oni uključuju sve od globalnih ekonomskih trendova, preko nacionalne ekonomske politike, pa do individualnih finansijskih odluka.

U kontekstu Srbije, uticaj je bio vidljiv na kreditima kako privredi, tako i stanovništvu. Krediti privredi su se smanjili za 12,5 milijardi dinara, dok su krediti stanovništvu smanjeni za 0,8 milijardi dinara. Međutim, za razliku od kredita privredi, krediti stanovništvu su pokazali blagi porast u domenu stambenih kredita, koji su povećani za 1,4 milijarde dinara.

Razlog povećane aktivnosti na polju stambenih kredita je dospeće velikog broja projekata novogradnji, koje su na 80% izgrađenosti, pa su kupci tih nekretnina stekli uslov za realizaciju stambeog kredita.

Posledice smanjena kreditne aktivnosti: Šta to znači za Srbiju

Smanjenje kreditne aktivnosti ima širok spektar implikacija za ekonomsku sliku Srbije. Sa smanjenim kreditima privredi, postoji rizik od usporavanja investicija, što bi moglo imati dalje posledice na ekonomski rast.

Sa druge strane, smanjenje kredita stanovništvu može značiti da su građani postali oprezniji u svojim finansijskim odlukama, možda kao odgovor na povećane kamatne stope. Ovo može imati uticaja na potrošnju, koja je ključna komponenta ekonomskog rasta.

Smanjenje kreditne aktivnosti u prvom kvartalu 2023. godine u Srbiji ukazuje na to da su se kako privrednici, tako i građani, prilagodili novim ekonomskim uslovima. Na prvom mestu, visoke kamatne stope i visoka baza iz prethodne godine su doprineli smanjenju tražnje za kreditima. Ovo ima potencijal da utiče na ukupan ekonomski rast, a posebno na investicije i potrošnju.

Sa druge strane, može se tumačiti kao pokazatelj opreznijeg pristupa zaduživanju od strane privrednika i građana. Ovo bi moglo da bude pozitivno za stabilnost finansijskog sektora na duže staze, posebno ako se uzme u obzir da je učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima privredi spustilo na novi minimum od dva odsto.

Iako smanjenje kreditne aktivnosti može predstavljati izazov za trenutni ekonomski rast, ono takođe može biti prilika za postizanje veće stabilnosti u finansijskom sektoru. Kao takvo, ovakve promene zahtevaju pažljivo praćenje i analizu kako bi se razumeli njihovi potencijalni uticaji na ekonomiju u celini.

Kao što smo videli, kreditna aktivnost je kompleksno polje koje se stalno menja. Ali ne morate se sami nositi sa tim promenama. Bez obzira da li imate pitanja o uslovima kredita, kako da se nosite sa problematičnim kreditima, ili jednostavno želite da razumete bolje kreditnu aktivnost u Srbiji, Kreditni Savetnik je tu za vas. Ne zaboravite, naša konsultacija je potpuno besplatna. Obratite nam se danas i saznajte kako možemo da vam pomognemo da napravite informisane odluke o vašem kreditu.

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš kreditima, stambenim kreditima kao i auto kreditiima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!