Refinansiranje kredita

Kamata

Refinansiranje kredita

Finansijsko tržište je podložno promenama usled kojih može doći do promene kamatnih stopa. Ukoliko posmatramo protekli period od deset godina, primetićemo značajne promene i u ponudi stambenih kredita. Oscilacije u kretanju fiksnog dela kamate, vrednosti Euribora koje su se kretale od 5,50% pa do vrednosti koje su u minusu, trenutno - 0,54. Smanjenje Euribora pozitivno deluje na sve dužnike, naročito na one koji su zaključili ugovore sa bankama u kojima je kamatna stopa na pozajmljena sredstva izražena kao zbir marže banke i Euribora.

Možete napraviti značajnu uštedu

Ukoliko ste korisnik klasičnog stambenog  kredita (bez subvencije države) koji je ugovoren po višoj kamatnoj stopi od trenutnih, refinansiranjem obaveza možete napraviti znčajnu uštedu smanjujući svoju ratu.

Proces refinansiranja je jednostavniji. Pored dokumentacije koju banke traže kao potvrdu o visini primanja i radnom stažu klijenta, neophodno je dostaviti i potvrdu o ostatku duga, novu procenu i list nepokretnosti. Ukupni troškovi refinansiranja uključili bi cenu nove procene, overu založne izjave i upis hipoteke u katastru.

U slučaju subvencionisanih kredita to je neisplativo

U slučaju refinansiranja subvencionisanih kredita takvog kredita, klijent bi po ugovoru i državi morao da isplati preostali dug – subvencionisani deo, koji iznosi 20% od ukupno početnog stanja kredita, tako da bi refinannsiranje značajno povećalo mesečnu ratu što nema odgovarajuću ekonomsku isplativost.

Naknada za prevremenu otplatu kredita

Još jedan bitan element ugovora o stambenim kreditima može biti veliki trošak prilikom refinansiranja. Naime, ako je vaš ugovor zaključen pre novembra 2011 godine, kada je stupio na snagu Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kojim je definisana maksimalna naknada za prevremenu otplatu kredita od 1%, naknada u vašem ugovoru mogla bi biti dva, tri pa čak i četiri odsto.

Refinansiranje kredita kao rešenje problema

Činjenica je da banke prihod ostvaruju od kamate na date pozajmice i da im je od velike važnosti redovna otplata kredita. Stoga, ukoliko se kao klijent nađete u finansijskom problemu i nemogućnosti redovne otplate kredita predlažemo da refinansiranje uzmete kao opciju za rešavanje problema uz analizu svih troškova koje bi ste imali u takvom procesu. Takođe, klijenti uvek imaju mogućnost da se obrate banci čiji su korisnik i traže dogovor kako bi prevzišli trenutni problem.

Ukoliko Vam je potreban savet oko refinansiranja ili imate pitanja oko kredita, Vaš Kreditni Savetnik je tu za Vas! Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000.

Srodne objave

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!